Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της RE/MAX ΕΛΛΑΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της RE/MAX EUROPE. Έχοντας ως πλεονέκτημα τη βαθιά γνώση του ακινήτου , την εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση είναι σε θέση να παρέχουν τις πλέον αποτελεσματικές υπηρεσίες.


Καλλάς Αντώνης

Καλλάς Αντώνης

Broker/Owner
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Βουμβλινοπούλου Βιβή

Βουμβλινοπούλου Βιβή

Σύμβουλος Ακινήτων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μαραντίδης Αναστάσιος

Μαραντίδης Αναστάσιος

Σύμβουλος Ακινήτων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ρόππας Παναγιώτης

Ρόππας Παναγιώτης

Σύμβουλος Ακινήτων
Πολιτικός Μηχανικός
Βιλλιώτης Παναγιώτης

Βιλλιώτης Παναγιώτης

Σύμβουλος Ακινήτων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ραπατζίκος Κωνσταντίνος

Ραπατζίκος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Ακινήτων
Τοπογράφος Μηχανικός
Λιόλιος Χρήστος

Λιόλιος Χρήστος

Σύμβουλος Ακινήτων
Μηχανολόγος Μηχανικός
Νιάβης Παναγιώτης

Νιάβης Παναγιώτης

Σύμβουλος Ακινήτων
Οικονομολόγος
Καρακούνος Θεόδωρος

Καρακούνος Θεόδωρος

Σύμβουλος Ακινήτων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Μπερμπεριάν Βαρβάρα

Μπερμπεριάν Βαρβάρα

Γραμματειακή Υποστήριξη
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά