Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου - Μεσιτική Αμοιβή

Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου - Μεσιτική Αμοιβή

Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου - Μεσιτική Αμοιβή

Η εντολή υπόδειξης ακινήτου είναι ένα έγγραφο που υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων και του υποψήφιου αγοραστή-μισθωτή, πριν την υπόδειξη ενός ακινήτου σε αυτόν.

 

Η σημαντικότητα της σύμβασης αυτής είναι μέγιστη και ο ρόλος της πολλαπλός.

Επικυρώνει μία συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, εξυπηρετεί θέματα ασφάλειας και μέσω αυτής αποδεικνύεται η πραγματοποίηση υποδείξεων του ακινήτου αποτελώντας αδιαμφισβήτητο πειστήριο για τον πωλητή-εκμισθωτή.

 

Η αμοιβή του μεσίτη καθορίζεται ύστερα από έγγραφη συμφωνία που έχει συνάψει αυτός με κάθε συμβαλλόμενο της αγοραπωλησίας ξεχωριστά.

Η αμοιβή της κτηματομεσιτικής εταιρείας διαμορφώνεται ελεύθερα.Δείτε ακόμη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου

Η RE/MAX Κτίριο Design, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση της σημερινής…

10/02/2020
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μεσιτική Εταιρεία RE/MAX Κτίριο Design

Στην RE/MAX Κτίριο Design, πιστεύουμε ότι για να φτάσεις να…

15/01/2020
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Άδεια Διαμονής - Golden Visa Greece

Το πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής της Χρυσής Βίζας στην Ελλάδα…

22/03/2019