Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είναι τα παρακάτω:

 

1. Φορολογική ενημερότητα του πωλητή

2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ

4. Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ

5. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-δωρεάς

6. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου 

7. Πιστοποιητικό μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο 

8. Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον νόμο ν.4495/2017

9. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

10. Τοπογραφικό διάγραμμα εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο

11. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εάν πρόκειται για ακίνητο +50τμ

12. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας για κάθε ακίνητο μετά του ‘83

13. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι το ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση Ε9

14. Πιστοποιητικό ότι καταβλήθηκε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτου

15. Φωτοτυπία ταυτότητας που θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του πωλητή

 

 

 Δείτε ακόμη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου

Η RE/MAX Κτίριο Design, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση της σημερινής…

10/02/2020
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μεσιτική Εταιρεία RE/MAX Κτίριο Design

Στην RE/MAX Κτίριο Design, πιστεύουμε ότι για να φτάσεις να…

15/01/2020
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου - Μεσιτική Αμοιβή

Η εντολή υπόδειξης ακινήτου είναι ένα έγγραφο που υπογράφεται μεταξύ…

16/09/2019